Edukacja

Gala wręczenia "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym"

Gala wręczenia "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym"
Data publikacji: 22 czerwca 2016
W czwartek 23 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" (aula główna) odbędzie się uroczysta gala wręczenia "Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym" dla uczniów szkół, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym lub dotującym.

Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody finansowe za wysokie osiągnięcia w nauce - średnia co najmniej 5,0 w liceum ogólnokształcącym, 4,75 w technikum i specjalnej szkole podstawowej, 4,5 w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Uhonorowani będą również: laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, laureaci, finaliści olimpiad i konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, finaliści i laureaci konkursów  artystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym, uczniowie lub zespoły uczniowskie biorący udział w przygotowaniu i realizacji zadań związanych z tematyką historyczną, obywatelską, samorządową, patriotyczną, ekologiczną, promującą zdrowy styl życia o zasięgu co najmniej powiatowym oraz działającym w formie wolontariatu.

Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymają specjalne podziękowanie od Starosty Puławskiego.

Fot. pixabay.com

Powrót
`