Edukacja

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
Data publikacji: 13 października 2016
W Dniu Edukacji Narodowej uświadamiamy sobie istotę, rolę i znaczenie oświaty jako jednej z zasadniczych dziedzin życia społecznego, mającej wpływ na życie indywidualne każdego człowieka oraz na rozwój narodów i państw.

„Jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako 
dążenie dopełnego  i  harmonijnego  rozwoju  osoby,  kształtowanie  dojrzałej  świadomości 
moralnej, która  pozwoli  rozpoznać  dobro i  odpowiednio  postępować,  a  także 
jako  uwrażliwienie 

na wymiar  duchowy  dorastającej młodzieży.” Jan Paweł IIW dniu 12 października 2016 r. o godz. 13.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach tradycyjnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

Podczas uroczystości Starosta Puławski podziękował wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia. Dziękując za trud wychowawczych działań podejmowanych w duchu poszanowania uniwersalnych wartości- prawdy, dobra i piękna, Starosta  życzył m.in. aby zawód nauczyciela cieszył się powszechnym szacunkiem, przynosił oczekiwane efekty i dawał jak najwięcej powodów do satysfakcji.

Podczas spotkania poinformowano o przyznaniu nagród nauczycielom  zasłużonym dla polskiej oświaty odznaczonych przez Premiera  i Ministra Edukacji Narodowej, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodzonych przez Lubelskiego Kuratora (wykaz osób na stronie: http://www.kuratorium.lublin.pl).

Wyróżniającym  się nauczycielom wręczono Nagrody Starosty Puławskiego oraz okolicznościowe dyplomy nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Uroczystość uświetnił program  artystyczny  zaprezentowany przez wychowanków Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Puławach

 

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymali następujący nauczyciele ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski:

 • Pani Beata Trzcińska-Staszczyk – I Liceum Ogólnokształcące Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Pani Katarzyna Dytkowska – I Liceum Ogólnokształcące Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Pani Justyna Kowalczyk – I Liceum Ogólnokształcące Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Pani Halina Kuflewska – I Liceum Ogólnokształcące Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Pani Monika Misztal – I Liceum Ogólnokształcące Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Pani Monika Strawa –  I Liceum Ogólnokształcące Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Pani Alicja Wawer-Lis – I Liceum Ogólnokształcące Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Pani Joanna Wójcik – Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie;
 • Pani TeresaZub-Iwanicka – Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie;
 • Pan Krzysztof Kapłon – Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;
 • Pan Zbigniew Koter – Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;
 • Pani Mirosława Kustra – Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;
 • Pani Lidia Nogowska – Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;
 • Pan Krzysztof Szabelski – Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
 • Pan Zbigniew Chojnacki – Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
 • Pan Jarosław Ociepa – Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
 • Pan Marek Matyjanka - Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach;
 • Pani Urszuli Miszkiewicz – Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach;
 • Pan Henryk Głos – Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;
 • Pani AnnaJunkuszew – Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;
 • Pan Łukasz Kacperek – Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;
 • Pani Irmina Pańczuk-Figura – Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;
 • Pani MałgorzataWiśniecka-Ozimek - Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;
 • Pani Agnieszka Małecka – Zespół Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym;
 • Pani Dorota Urbańska - Zespół Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym;
 • Pani MałgorzataCywka – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach;
 • Pani Małgorzata Bożena Warchoł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach;
 • Pan Marek Bogusz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;
 • Pani Jolanta Ewa Pajdowska– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;
 • Pani Marta Barbara Rodzik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;
 • Pani Anna Barańska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble;
 • Pani EwaKubiś – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble;
 • Pani Angelica Butryn – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach;
 • Pan Bogusław Rus – Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach;
 • Pani Anna Jaruga – Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach;
 • Pani Karolina Płaczkowska – Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach;
 • Pani Karolina Wnuk – Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, otrzymali okolicznościowe dyplomy. 

Dzień Edukacji Narodowej

Powrót
`