Edukacja

LVI Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Polsce

LVI Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Polsce
Data publikacji: 20 grudnia 2016
25 listopada 2016 r. w Krakowie w Domu Polonii miała miejsce uroczysta konferencja podsumowująca LVI Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Polsce. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach po raz kolejny nagrodzone zostało złotym wyróżnieniem oraz otrzymało list z uznaniem od Pani Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej. Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Warszawie od 1960 roku.

Elementy współzawodnictwa dotyczą działalności w następujących dziedzinach: 

  • działalności dydaktyczno - wychowawczej - oddziaływaniu wychowawczym na młodzież poprzez egzekwowanie przestrzegania regulaminu, kształtowanie poszanowania mienia schroniska.
  • działalności w zakresie poprawy warunków sanitarno - higienicznych, trosce o czystość pomieszczeń, zaopatrzeniu schroniska w środki umożliwiające utrzymanie porządku i czystości w sanitariatach.
  • zapewnienia najlepszej jakości usług noclegowych i poza noclegowych takich jak: czystość w pokojach noclegowych, dobrą organizację i wyposażenie kuchni samoobsługowej, pomoc przy organizacji wyżywienia, dobre wyposażenie jadalni, świetlicy oraz pomieszczeń na rowery, zapewnienie możliwości korzystania z żelazka.
  • dbałość o estetykę wnętrza obiektu jak również jego najbliższego otoczenia.
  • zapewnienie właściwej informacji turystyczno - krajoznawczej.
  • podejmowanie zadań gospodarczych i organizacyjnych - pomoc przebywającej w schronisku młodzieży w organizowaniu zwiedzania okolicy.

 

Przy ocenie działalności schronisk uwzględniane są obiektywne warunki pracy placówek a więc jego wielkość, stan techniczny budynku i pomieszczeń gospodarczych, stan zaplecza sanitarno - higienicznego, liczbę personelu i lokalizację.

 

 

 

Powrót
`