Edukacja

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Puławach

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Puławach
Data publikacji: 29 września 2017
W dniu 22 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach.
Ja zaś myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne,
a o to głównie chodzi, aby go nie zmarnować …

 

Uroczystości rozpoczęła Msza św.  koncelebrowana przez ks. Dziekana Piotra Trelę i prodziekana Aleksandra Zenia oraz poświęcenie i odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej.
Część oficjalna uroczystości odbywała się w hali sportowej ZST.

Wśród oficjalnych gości obecnych na jubileuszu, znaleźli się m.in. Poseł Krzysztof Szulowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Paweł Nakonieczny, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Janusz Wawerski, Wicekurator Ryszard Golec, Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego Danuta Smaga, Starosta Puławski Witold Popiołek wraz z członkami Zarządu Powiatu, Prezydent Puław Janusz Grobel, a także Prezesi Spółek, Dyrektorzy Instytutów Naukowych. 

Ważnym punktem Jubileuszu było uhonorowanie przez Zarząd Powiatu Puławskiego Odznaką Honorową "Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego" pierwszego dyrektora ZST w Puławach Kazimierza Kotlińskiego. Odznaczenie wręczył Starosta Puławski Witold Popiołek.

Wyróżniającym się nauczycielom zostały wręczone nagrody Starosty Puławskiego. Nagrody powyższe otrzymali: Dyrektor szkoły Henryk Głos oraz nauczyciele: Anna Gosek, Joanna Leszek, Sylwia Wójtowicz oraz Adam Nogowski.

Podczas jubileuszu podpisano także  umowę patronacką pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Puławach a Zarządem Grupy Azoty Puławy.

Obchody 50 – lecia uświetniła część artystyczna, która dostarczyła wielu wzruszeń i refleksji, a także uśmiechu wszystkim widzom.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły składamy serdeczne gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią działalność oświatowo-wychowawczą znakomite osiągnięcia edukacyjne oraz budowanie bogatej tradycji i promocję marki Powiatu Puławskiego. Dyrekcji i wszystkim Pracownikom życzymy sukcesów w pracy, nieustającego entuzjazmu w dążeniu do zamierzonych celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  Szkole, aby nadal odgrywała wiodącą rolę w edukacji i kształceniu przyszłych pokoleń.

Małgorzata Noskowska - Kierownik Wydziału Edukacji

 

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Puławach

Powrót
`