Edukacja

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
Data publikacji: 17 października 2017
W dniu 16 października 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach tradycyjnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W Dniu Edukacji Narodowej uświadamiamy sobie istotę, rolę i znaczenie oświaty jako jednej z zasadniczych dziedzin życia społecznego, mającej wpływ na życie indywidualne każdego człowieka oraz na rozwój narodów i państw.

 „Aby przekazać treść wystarczy komputer, aby zrozumieć jak kochać, jakie są wartości, co tworzy zgodę w społeczeństwie, potrzebny jest dobry nauczyciel.”
Papież Franciszek
 

Podczas uroczystości Starosta Puławski podziękował wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia. Dziękując za trud wychowawczych działań podejmowanych w duchu poszanowania uniwersalnych wartości- prawdy, dobra i piękna, Starosta  życzył m.in. aby zawód nauczyciela cieszył się powszechnym szacunkiem, przynosił oczekiwane efekty i dawał jak najwięcej powodów do satysfakcji.

Podczas spotkania poinformowano o przyznaniu nagród nauczycielom  zasłużonym dla polskiej oświaty odznaczonych przez Premiera  i Ministra Edukacji Narodowej, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodzonych przez Lubelskiego Kuratora (wykaz nagrodzonych osób znajduje się na stronie internetowej:https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8680).

Wyróżniającym  się nauczycielom wręczono Nagrody Starosty Puławskiego, a nauczycielom którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego okolicznościowe dyplomy.

Uroczystość uświetnił program  artystyczny  zaprezentowany przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach.

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymali następujący nauczyciele ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski:

 • Alina Gomółka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie
 • Danuta Ogłoza – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego św. Franciszka z Asyżu w Kęble
 • Teodor Józefacki – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach:

 • Agnieszka Bodeńko
 • Jolanta Kuś-Radowiecka
 • Marzanna Piekoś

Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie:

 • Bożena Kursa
 • Barbara Witkowska

Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach:

 • Barbara Bińczak
 • Anna Cieślik
 • Małgorzata Karczmarzyk
 • Joanna Wiśniewska

Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach:

 • Grzegorz Borucz
 • Marcin Krawiec

Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach:

 • Grzegorz Jabłoński
 • Mariusz Marek
 • Dariusz Piechota

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym:

 • Anna Ewa Soria

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach:

 • Agnieszka Cieniuch
 • Małgorzata Gąsior
 • Elżbieta Szczygieł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble:

 • Mariola Bartoszcze
 • Renata Kruk
 • Małgorzata Ostrowska

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach:

 • Łukasz Pluta
 • Robert Pluta

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach:

 • Dorota Koc

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach:

 • Andrzej Ptasiński

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach:

 • Monika Mariola Tusińska

W związku z obchodami Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, wnioski o nagrodę dla 4 nauczycieli tj.:

 • Anny Gosek
 • Joanny Leszek
 • Sylwii Wójtowicz
 • Adama Nogowskiego

oraz dyrektora szkoły Henryka Głosa zostały rozpatrzone, a nagrody przyznane i wręczone we wcześniejszym terminie - 22 września podczas uroczystości.

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali stopień awansu zawodowego –nauczyciel dyplomowany otrzymali okolicznościowe dyplomy.

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach:
 • Dariusz Łysiak
 • Grzegorz Paciorek
Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach:
 • Beata Kwiatek-Wawrzycka
Zespół Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach:
 • Anna Błaszczak
 • Dariusz Piechota
Zespół Szkół im. J. K. Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym:
 • Agnieszka Małecka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Puławach:
 • Beata Biss
 • Izabela Joanna Sońta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble:
 • Agata Grzelak
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach:
 • Małgorzata Cywka
 • Łukasz Pluta
 • Tomasz Teodorowicz
 • Jolanta Zeprzałka
Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie obecnie zatrudniona w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
 • Marzena Mitura
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach:
 • Roman Olszak
 • Jarosław Klamann
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej im. Prof. K. Dąbrowskiego w Puławach:
 • Anna Agnieszka Korpysa,
 • Anna Małgorzata Szałas.

Okolicznościowe dyplomy otrzymali również nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali stopień awansu zawodowego –nauczyciel mianowany, a byli to:

Zespół Szkół Nr 2  E. Kwiatkowskiego w Puławach:
 • Anna Wąsala
Zespół Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach:
 • Barbara Skwarek
Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach:
 • Jacek Dariusz Osiak
 • Krzysztof Ruciński
 • Krzysztof Zdzisław Furtak
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Puławach:
 • Paulina Sylwia Bąkała
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble:
 • Monika Jońska
 • Anna Sylwia Wolińska

Dzień Edukacji Narodowej

Powrót
`