Edukacja

Rekrutacja na zajęcia specjalistyczne oraz kursy

Rekrutacja na zajęcia specjalistyczne oraz kursy
Data publikacji: 20 września 2018
Rekrutacja na zajęcia specjalistyczne oraz kursy dające dodatkowe uprawnienia dla uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Puławski, które są realizowane w ramach projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”.

Powiat Puławski kontynuuję realizację projektu pn. „Mój powiat- uczy, dokształca, rozwija” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

Głównym jego celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego 550 uczniów z powiatu puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach zawodowych powiatu puławskiego do 30 września 2019r. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia dla szkół zawodowych, organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz kursów dających dodatkowe uprawnienia, praktyki i staże dla uczniów oraz szkolenia
i studia podyplomowe dla nauczycieli.

 

Rekrutację na zajęcia dla uczniów prowadzą szkoły, w których zajęcia te będą się odbywały. Regulaminy rekrutacji dostępne są w ich siedzibach i na stronach internetowych. Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w Zespole Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach
i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach.

 

Rekrutacja na kolejne zajęcia specjalistyczne dla uczniów prowadzona będzie jeszcze
w styczniu 2019 r.

 

Poniżej dostępne są regulaminy rekrutacji dla  poszczególnych szkół/placówek.

Regulamin rekrutacji MOS

Regulamin rekrutacji MOS , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [582.84 KB]

 

Regulamin rekrutacji ZS1

Regulamin Rekrutacji ZS1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.38 MB]

 

Regulamin rekrutacji CKZ

Regulamin CKZ, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.21 MB]

 

Regulamin rekrutacji Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

Regulamin Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.27 MB]

 

Regulamin rekrutacji Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.82 MB]

 

Powrót
`