Edukacja

Kolejna edycja szkolenia zorganizowana dla Samorządów Uczniowskich zachwyciła szkolnych samorządowców

Kolejna edycja szkolenia zorganizowana dla Samorządów Uczniowskich zachwyciła szkolnych samorządowców
Data publikacji: 30 października 2018
W dniach 25-26 października 2018 roku w Wildze odbyło się spotkanie Samorządów Szkolnych szkół powiatu puławskiego wraz z opiekunami. Była to trzecia edycja szkolenia zorganizowanego dla Samorządów Uczniowskich przez Małgorzatę Noskowską - Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach.

W spotkaniu wzięło udział  jedenaście reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu puławskiego.

W pierwszym dniu samorządy miały za zadanie za pomocą kolców Lego przedstawić co się dzieje w ich szkołach oraz jak powinien działać samorząd. Praca odbywała się metodą LEGO Serious Play. Klocki LEGO służyły jako pomoc w wyrażaniu swoich oczekiwać oraz obaw dotyczących pracy samorządu uczniowskiego. Podczas zajęć uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz rozmawiali o wyzwaniach jakie stoją na drodze samorządów. Młodzi  ludzie szukali odpowiedzi na pytania czego potrzebują i co chcieliby zmienić, szukali sposobów na zaangażowanie w działalność samorządu jak największej rzeszy uczniów. Zadaniem podsumowującym zajęcia było stworzenie „idealnego” samorządu uczniowskiego. Określano role członków, a także opiekuna, który powinien nad wszystkim czuwać i w razie potrzeb służyć radą.

Drugiego dnia wprowadzono inną metodę – Creative Thinking. Zadaniem uczestników było skonkretyzowanie problemu z jakim boryka się samorząd uczniowski, a następnie poszukanie rozwiązań do danego zagadnienia. Okazało się, że większość grup spotyka się z niechęcią uczniów do współpracy. Bardzo trudno jest zaangażować społeczność szkolną w jakiekolwiek działania pozalekcyjne. Padło wiele interesujących pomysłów, rozwiązań. Młodzież wykazała się ogromną kreatywnością i inwencją twórczą. Każda z grup przedstawiała bardzo ciekawe plany na usprawnienie i poszerzenie zakresu działań samorządu uczniowskiego.

Warsztaty wzbogaciły wiedzę uczestników  na temat jak ważnym organem jest Samorząd Uczniowski, jak wszyscy uczniowie tworzą i są odpowiedzialni za życie szkoły.

Zajęcia rozwijające kreatywność wzbogaciły uczniów  w  wiele nowych pomysłów na nowe działania, które może podjąć samorząd.

Dwa dni w ośrodku szkoleniowym były inspiracją do działania na rzecz najbliższego otoczenia. Wszyscy wyjechali ze spotkania z wieloma pomysłami na szkolne życie z nadzieją na zaproszenie w przyszłym roku na takie warsztaty.

PLIKI WIDEO:

 

 

 

Kolejna edycja szkolenia zorganizowana dla Samorządów Uczniowskich zachwyciła szkolnych samorządowców

Powrót
`