Edukacja

Kolejny etap rekrutacji na ostatnie zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Puławski - realizowane w ramach projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”

żarówka na czarnej tablicy w białej chmurce
Data publikacji: 15 stycznia 2019
Powiat Puławski kontynuuję realizację projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Głównym jego celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego 550 uczniów z powiatu puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach zawodowych powiatu puławskiego do 30 września 2019 r.

W ramach projektu przewidziano:

  1. zakup wyposażenia dla szkół zawodowych,
  2. organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów,
  3. organizację kursów dających dodatkowe uprawnienia dla uczniów,
  4. organizację praktyk i staży dla uczniów,
  5. organizację szkoleń i studiów podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Rekrutację na zajęcia dla uczniów prowadzą szkoły, w których zajęcia te będą się odbywały. Regulaminy rekrutacji dostępne są w ich siedzibach i na stronach internetowych. Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w:

  1. Zespole Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,
  2. Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach,
  3. Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach,
  4. Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach,
  5. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach.

Poniżej dostępne są regulaminy rekrutacji dla poszczególnych szkół/placówek.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa ZS nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.38 MB]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa ZS nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.86 MB]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa ZS nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.48 MB]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa ZST, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.82 MB]

Loga UE, lubelskie, flaga Polski

Powrót
`