Edukacja

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim

Klasa, ławki, tablica
Data publikacji: 29 stycznia 2019
Powiat Puławski bierze udział w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Instytucją nadzorującą wdrożenie projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt adresowany jest do zespołów delegowanych przez jst. Powiat Puławski reprezentuje czterech przedstawicieli. Założeniem przedsięwzięcia są szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania oświatą i podnoszenia jakości usług oświatowych. Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo- doradcze w stworzeniu w Powiecie lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach udziału Powiatu Puławskiego w projekcie powstał Plan rozwoju oświaty Powiatu Puławskiego oraz wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Stworzenie takiego planu pozwoli na wzrost jakości usług oświatowych oraz wykorzystanie narzędzi usprawniających zarządzanie i wspomaganie szkół.

Plan rozwoju oświaty Powiatu Puławskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.33 MB]

Załącznik nr 1 do Planu rozwoju oświaty Powiatu Puławskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [486.63 KB]

Loga UE, flaga Polski

Fot. https://pixabay.com/pl/klasa-szko%C5%82y-edukacja-nauka-wyk%C5%82ad-2093744/

Powrót
`