Edukacja

Nominacje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Puławskiego

Nominowani dyrektorzy ze starostą, wicestarostą i kierownikiem Wydziału Edukacji
Data publikacji: 20 sierpnia 2021
Decyzją Zarządu Powiatu, kadencje pięciu dyrektorów powiatowych szkół, zostały przedłużone bez konieczności przeprowadzania konkursu. Możliwość przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektora szkoły lub placówki oświatowej bez przeprowadzenia postępowania konkursowego wynika z regulacji prawnych, wprowadzonych w związku na epidemię Covid-19. Starosta wraz z gratulacjami wyraziła przekonanie, iż takie rozwiązanie zapewni stabilność funkcjonowania naszych placówek oświatowych, a wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone z ogromną odpowiedzialnością, przełoży się na efekty ich działalności oraz dalszą owocną współpracę z organem prowadzącym.
19 sierpnia 2021 r.  starosta puławski Danuta Smaga i wicestarosta Leszek Gorgol w obecności kierownika Wydziału Edukacji Małgorzaty Noskowskiej wręczyli akty przedłużenia powierzenia:  
  • Annie Baracz dyrektorowi PCDZN w Puławach, Krzysztofowi Szabelskiemu dyrektorowi ZS nr 2 w Puławach na okres kolejnych pięciu lat szkolnych,
  • Alinie Gomółce – dyrektorowi ZS nr 2 w Nałęczowie na okres kolejnych czterech lat szkolnych,
  • Wiesławowi Smyrgale – dyrektorowi RCKU w Puławach, Grzegorzowi Jabłońskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora ZS nr 3 w Puławach na okres roku szkolnego.
Akt  powierzenia  otrzymała też Aleksandra Kozak-Kotowska która wygrała konkurs na dyrektora MDK w Puławach i będzie zajmowała to stanowisko do 31 sierpnia 2025 r. 
 

Nominacje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Puławskiego

Powrót
`