Edukacja

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Nagrodzeni
Data publikacji: 13 października 2021
„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu” - O. Tokarczuk. Na co dzień wysiłek pracowników szkół i placówek często pozostaje w cieniu wyzwań czy bieżących trudności, ale Dzień Komisji Edukacji Narodowej rokrocznie stanowi okazję do podkreślenia zasług każdej osoby zaangażowanej w opiekę, wychowanie i edukację młodego pokolenia. 12 października 2021 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Otwierając uroczystości wicestarosta puławski – Leszek Gorgol mówiąc o etosie nauczyciela wyraził wdzięczność wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia. Życzył  wszystkim samych sukcesów w pracy, nieustającej aktywności i kreatywności, aby zawód nauczyciela  cieszył się powszechnym szacunkiem, przynosił oczekiwane efekty i dawał jak najwięcej powodów do satysfakcji.

Życzenia skierowane do pracowników oświaty złożyli również  Janusz Wawerski - przewodniczący Rady Powiatu, Paweł Rafalski – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Komisji  NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej, Lucjan Tomaszewski  - prezes Oddziału Powiatowego ZNP. W uroczystości uczestniczyła również Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Małgorzata Górska-Lenartowicz.

Nagrodą Starosty Puławskiego zostało wyróżnionych  26 nauczycieli. Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy i róże. W uroczystości uhonorowano okolicznościowymi dyplomami nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i składamy serdeczne życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życząc zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. Życzymy Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, miłości, cierpliwości i wytrwałości.

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymali następujący nauczyciele ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski:

Nagrodzeni Nauczyciele szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski. 

Nagrody  Ministra Edukacji Narodowej 

 • ADAMACZYK  Agnieszka – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
 • BARACZ Anna Elżbieta – dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
 • SZABELSKI Krzysztof Jan – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach 

Medale Komisji Edukacji Narodowej

 • BARACZ Anna - dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
 • NOSKOWSKA  Małgorzata - kierownik Wydziału Edukacji  Starostwo Powiatowe w Puławach
 • OLSZOWIEC Renata Urszula za 2020 r. - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
 • CHABROS Anna – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach

Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty

 • BOGUSZ Marek – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach
 • PUSTELNIK Mirosław Piotr – dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach

za Długoletnią Służbę Medal Złoty:

 • CHABROS Anna – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach
 • PERSZKO Dariusz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. profesora Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach 

Medal Srebrny

 • CHRZANOWSKI Marek Stanisław – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

Listy nagrodzonych Nagrodą Starosty

z I Liceum Ogólnokształcące   im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach 

 • Marek Chrzanowski 
 • Andrzej Browarny 
 • Marek Rzeszutko  
 • Anna Thiede         

z Zespołu Szkół Nr 1  im. Stefanii Sempołowskiej  w Puławach

 • Robert Och 
 • Magdalena Gładysz         
 • Urszula Kociuba    

z Zespołu Szkół Nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Puławach 

 • Izabella Bogdańska          
 • Tomasz Próchniak            
 • Zespół Szkół Nr 3  im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
 • Grzegorz Jabłoński 
 • Hanna Buczyńska 
 • Małgorzata Ciozda           
 • Agnieszka Warszawska    

z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach

 • Tomasz Marzęda  
 • Robert Sadurski    
 • Sylwia Wójtowicz 
 • Zespół Szkół  im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
 • Sylwia Pietrzak 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w  Puławach

 • Marlena Dębicka - Koziarek        
 • Agnieszka Kinga Skóra     

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu  w Kęble

 • Renata Kruk          
 • Małgorzata Ostrowska    
 • Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach
 • Piotr Zapora         
 • Jacek Kustra

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach

 • Dariusz Perszko 
 • Angelika Olga Butryn       
 • Agnieszka Maria Biernacka-Olesiejuk
Nauczyciele mianowani
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
 • Magdalena Pajurek
 • Katarzyna Pawelec
 • Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • Beata Mikrut
Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
 • Izabella Bogdańska
Zespół Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach
 • Agnieszka Warszawska
Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach
 • Karolina Mistal
Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach
 • Karol Jurak
Bursa Szkolna
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
 • Monika Magdalena Burnat
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach
 • Konrad Mateusz Kaczyński
 
Nauczyciele dyplomowani
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
 • Agnieszka Bodeńko
 • Marek Rzeszutko
Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • Magdalena Adamska

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Fot. Daniel Mróz
Powrót
`