Aktualności Kultura

„Międzynarodowy Festiwal Tańców Godel 2016”

„Międzynarodowy Festiwal Tańców Godel 2016”
Data publikacji: 25 maja 2016
Już po raz trzynasty w Powiecie Puławskim zostanie zorganizowany „Międzynarodowy Festiwal Tańców Godel 2016”, który odbędzie się w dniach 03 - 06 VI 2016 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Powiatu Puławskiego w ramach wsparcia zadań o charakterze pożytku publicznego.

Festiwal jest adresowany do  mieszkańców naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem  młodzieży. 

Festiwal obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa: Lubelskie i Mazowieckie, kilka powiatów: Puławski, Lubelski, Zwoleński oraz gminy: Puławy, Baranów, Wojciechów, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Wąwolnica, Góra Puławska, Końskowola, Janowiec. W tych też miejscowościach organizowane bezpośrednio będą prezentacje folklorystyczne. 

 Celem festiwalu jest:

  • rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem narodowym i regionalnym mieszkańców i gości Lubelszczyzny
  • stworzenie młodemu polskiemu pokoleniu możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • integracja młodzieży różnych regionów Polski, uświadamianie młodzieży roli procesu budowy europejskiego społeczeństwa, którego jednym z największych elementów jest tolerancja, tożsamość regionalna i ochrona dziedzictwa kulturowego.

W festiwalu organizatorzy przewidują udział około 250 uczestników, w tym dzieci, młodzież szkolną i studencką. Do udziału zapraszamy zespoły folklorystyczne taneczne i muzyczne z kraju i z zagranicy: Serbii, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Słowacji, Czech, Chorwacji. 

Organizatorzy mają nadzieję, że treść i program festiwalu wpłyną na zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą Lubelszczyzny i Ziemi Puławskiej, piękna naszego regionu, jego walorów przyrodniczo - krajobrazowych, klimatycznych, architektonicznych. Jest to również okazja do integrowania młodzieży i dorosłych, którym bliski jest folklor.

    Dotychczas w dwunastu edycjach udział wzięło 2800 uczestników z zespołów folklorystycznych z różnych miejsc Polski: „Warszawianka” z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz zNowego Sącza, z Dębicy,  Rzeszowa, z Radziechów, Kędzierzyna – Koźle, Zamościa,   Torunia, Żywca,  Ostrołęki,  Lublina oraz „Powiśle” POK Dom Chemika  w Puławach, a od roku 2009 również i zza granicy.

 

Tekst i foto: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „POGODNE ŻYCIE”

Powrót
`