Aktualności Kultura

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - przypomnienie o terminie naboru wniosków do 15.09.2016 r.

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - przypomnienie o terminie naboru wniosków do 15.09.2016 r.
Data publikacji: 14 września 2016
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/303/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dorocznych nagród Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury, 15 września br. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nagrody są przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Puławskiego, Starosta Puławski. Wnioski wg załączonego formularza należy składać w kancelarii lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Puławach.

 

Więcej informacji, w tym zasady przyznawania nagród i wzór wniosku dostępne są w poniższych linkach:

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego zadania jest Starosta Puławski z siedzibą w 24-100 Puławy, Al. Królewska 19, tel. 0048 81 886 11 00. Osoba biorąca udział w procedurze oceny wniosków ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w dziedzinie kultury.

Powrót
`