Aktualności Kultura

Rowerowa Kontrofensywa 2017

Rowerowa Kontrofensywa 2017
Data publikacji: 07 sierpnia 2017
Zapraszamy na II rajd rowerowo-historyczny, który odbędzie się 13 sierpnia 2017 r. Wspólnie upamiętnijmy zwycięstwo Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej 1920 r. i poznajmy historię pobytu Józefa Piłsudskiego w Puławach i okolicy. Korzystając z aktywnej turystyki doceńmy także piękno części powiatu puławskiego w 150. rocznicę jego powstania oraz w ramach roku rzeki Wisły. Powiat Puławski dofinansował zadanie w ramach wsparcia zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury.

Szlak będzie wiódł między Wisłą a Wieprzem. Trasa o długości ok. 58 km rozpocznie się w Puławach i będzie prowadzić przez Gołąb, Niebrzegów, Bobrowniki, Dęblin, Zajezierze, Wysokie Koło, Puławy. Ścieżka jest dość łatwa, biegnie wyłącznie drogami asfaltowymi.

Co po drodze?
Przewodnikiem Rowerowej Kontrofensywy będzie historyk z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, Zbigniew Kiełb. Opowie on uczestnikom rajdu o przeszłości odwiedzanych miejsc i zabytków. Przedstawi także kalendarium pobytu Józefa Piłsudskiego w Puławach i okolicy.

Wycieczkę rozpoczniemy od tablicy, usytuowanej na ścianie pałacu książąt Czartoryskich w Puławach, która dotyczy wydarzeń 15 sierpnia 1920 r. i pobytu Józefa Piłsudskiego w naszym mieście. Następnie odwiedzimy pomnik w Gołębiu z 1930 r. upamiętniający wydarzenia z 1920 r. Przekraczając Wieprz w Niebrzegowie będziemy mieli dłuższą przerwę przy ognisku nad brzegiem rzeki (zapewniamy prowiant na ognisko). Kolejna stacja to Bobrowniki i historia pomnika Józefa Piłsudskiego. Następny postój odbędzie się w Dęblinie, gdzie poznamy historię pomnika dotyczącego wydarzeń 1920 r. i pobytu Józefa Piłsudskiego w dniu 14 sierpnia 1920 r. w tym mieście. Kolejny przystanek edukacyjny będzie miał miejsce przy pamiątkowej tablicy poświęconej ochotnikom 1920 r. usytuowanej w Wysokim Kole na ścianie kościoła parafialnego.

Zapisy do 10 sierpnia 2017 r.:
osobiście w Centrum Informacji Turystycznej
telefonicznie: 81 458 67 40
lub e-mailowo: turystyka@domchemika.pl

Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
Ilość miejsc ograniczona!

Każdy uczestnik Rajdu otrzyma pamiątkową koszulkę.

Start rajdu: 13 sierpnia 2017 r., godz. 8.30, Centrum Informacji Turystycznej (Aleja Królewska 4).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Regulamin II Rajdu Rowerowo-Historycznego „Kontrofensywa Rowerowa 2017”:

 1. Organizatorami rajdu są Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje” oraz Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” i Muzeum Czartoryskich w Puławach. Jednostkami odpowiedzialnymi za czynności organizacyjne są Centrum Informacji Turystycznej oraz Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach
 2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników, zapoznanie się z regulaminem rajdu, oraz podporządkowanie decyzjom instruktora. Zapisy możliwe do dnia 10.08.2017 do godz.17.00 w Centrum Informacji Turystycznej lub też drogą mailową na adres turystyka@domchemika.pl lub telefonicznie pod numerem 81 458 67 40
 3. Osoby biorące udział w rajdzie nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych. W razie specyficznych chorób, powinni poinformować o nich instruktora
 4. Osoby poniżej 16. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką pełnoprawnego opiekuna. Osoby niepełnoletnie powyżej 16. roku życia powinny posiadać pisemną zgodę opiekuna
 5. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wraz z podstawowym sprzętem naprawczym
 6. Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność, dokument tożsamości, telefon komórkowy oraz niewielką ilość pieniędzy
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie może wiązać się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko
 9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu
 10. Odłączenie się od grupy, zmiana trasy, oraz nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z rajdu
 11. Zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas rajdu
 12. W razie złych warunków atmosferycznych istnieje możliwość odwołania rajdu
 13. Ilość uczestników rajdu jest ograniczona
 14. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania
 16. Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

Tomasz Kitka - Centrum Informacji Turystycznej Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Powrót
`