Aktualności Kultura

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy w sprawie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy w sprawie realizacji zadania publicznego
Data publikacji: 23 sierpnia 2017
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
  • Oferta Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy realizacji zadania publicznego

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.64 MB]

 

  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [425.68 KB]

Powrót
`