Aktualności Kultura

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - przypomnienie o terminie naboru wniosków do 15.09.2017 r.

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - przypomnienie o terminie naboru wniosków do 15.09.2017 r.
Data publikacji: 06 września 2017
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/303/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dorocznych nagród Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury, 15 września br. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nagrody są przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Puławskiego, Starosta Puławski. Wnioski wg załączonego formularza należy składać w kancelarii lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Puławach.

 

Więcej informacji, w tym zasady przyznawania nagród i wzór wniosku dostępne są w poniższych dokumentach do pobrania:

UCHWAŁA Nr XLIII/303/2014 RADY POWIATU W PUŁAWACH z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie dorocznych nagród w dziedzinie kultury

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [301.42 KB]

Załącznik do UCHWAŁY Nr XLIII/303/2014 - Wniosek o nagrodę Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury (wersja edytowalna - doc)

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [41.50 KB]

 

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego zadania jest Starosta Puławski z siedzibą w 24-100 Puławy, Al. Królewska 19, tel. 0048 81 886 11 00. Osoba biorąca udział w procedurze oceny wniosków ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w dziedzinie kultury.

Powrót
`