Aktualności Kultura

„Kultura w Krainie Lessowych Wąwozów”

„Kultura w Krainie Lessowych Wąwozów”
Data publikacji: 16 listopada 2018
Mapa „Kultura w Krainie Lessowych Wąwozów” prezentuje najważniejsze obiekty związane z dziedzictwem kulturowym Krainy Lessowych Wąwozów. Projekt został dofinansowany z budżetu Powiatu Puławskiego w ramach wsparcia zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

Mapa w formacie B3 przedstawia zarówno lokalizację (wskazanie na mapie Krainy Lessowych Wąwozów) jak również podstawowe informacje na temat najważniejszych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym i oferta kulturową Krainy Lessowych Wąwozów. Historia regionu została zaprezentowana w segmentach „Perły architektury”, „Pałace i Dwory”, „Kultura sakralna” i „Szlak literatury”. Dziedzictwo regionu związane z tradycjami i sztuką ludową zostały zaprezentowane w segmencie „Kultura i zwyczaje wsi”. Pierwsza strona mapy oprócz lokalizacji najważniejszych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym zawiera również ważniejsze imprezy i wydarzenia które odbywają się na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Powrót
`