Organizacje Pozarządowe

Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Data publikacji: 09 maja 2016
Działając na podstawie § 2 ust. 12 Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lub z dnia 02.03.2016 r. poz. 992) zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach, Biuletynie Informacji Publicznej, oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Puławach, listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z nazwą organizacji.
Powrót
`