Organizacje Pozarządowe

Ankieta diagnozująca potrzeby organizacji pozarządowych Powiatu Puławskiego

Ankieta diagnozująca potrzeby organizacji pozarządowych Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 08 grudnia 2016
Powiatowa Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu puławskiego do wypełnienia ankiety. Celem badania ankietowego jest poznanie potrzeb organizacji oraz ich aktywności.

Ponadto zebrane informacje będą podstawą do zaplanowania pracy Powiatowej Rady Pożytku  na przyszły rok, tak by jej działalność była rzeczywistym wsparciem dla organizacji i wychodziła naprzeciw ich oczekiwaniom, w zakresie kompetencji Rady.

 

Kwestionariusz należy wypełnić i odesłać w termin do 5 stycznia 2017 r., na adres radapozytku@pulawy.powiat.pl lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy.

 

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY!

Ankieta diagnozująca potrzeby organizacji pozarządowych Powiatu Puławskiego

, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.95 KB]
 

 

Powrót
`