Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwarty Krąg" z Kurowa

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwarty Krąg" z Kurowa
Data publikacji: 31 sierpnia 2017
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwarty Krąg" z Kurowa na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego z 31.08.2017 r.

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [522.10 KB]

Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Otwarty Krąg" z Kurowa realizacji zadania publicznego

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.52 MB]

Powrót
`