Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert sport 2018 rozstrzygnięty!

Otwarty konkurs ofert sport 2018 rozstrzygnięty!
Data publikacji: 24 stycznia 2018
Zarząd Powiatu Puławskiego w dniu 24 stycznia 2018 r. podjął Uchwałę Nr 659/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Uchwała Nr 659/2018 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [929.65 KB]

Powrót
`