Organizacje Pozarządowe

Informacja pokonkursowa dla organizacji pozarządowych - sport 2019

Informacja pokonkursowa dla organizacji pozarządowych - sport 2019
Data publikacji: 14 stycznia 2019
W związku z rozstrzygniętym przez Zarząd Powiatu Puławskiego konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. w zakresie sportu przedstawiamy wzory dokumentów aktualizacyjnych, które powinny zostać złożone przez wymienione w Uchwale Nr 31/2019 Zarządu Powiatu podmioty.
Powrót
`