Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Puław - Wydanie drukiem cyklicznej publikacji pt. TEKA PUŁAWSKA

Logo Towarzystwa Przyjaciół Puław
Data publikacji: 03 kwietnia 2019
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Towarzystwo Przyjaciół Puław - tytuł zadania: Wydanie drukiem cyklicznej publikacji pt. TEKA PUŁAWSKA. W terminie 7 dni od zamieszczenia dokumentu można składać uwagi dot. przedmiotowej oferty.
Powrót
`