Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia - Oderwij się od smartfona, pobaw się jak za dawnych lat. Poznajemy tradycyjne zabawy swoich dziadków.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia - Oderwij się od smartfona, pobaw się jak za dawnych lat. Poznajemy tradycyjne zabawy swoich dziadków.
Data publikacji: 03 kwietnia 2019
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia - tytuł zadania: Oderwij się od smartfona, pobaw się jak za dawnych lat. Poznajemy tradycyjne zabawy swoich dziadków. W terminie 7 dni od zamieszczenia dokumentu można składać uwagi dot. przedmiotowej oferty.
Powrót
`