Organizacje Pozarządowe Drukuj

Wybrano przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Data publikacji: 05 marca 2020
4 marca 2020 roku organizacje pozarządowe z terenu powiatu puławskiego dokonały wyboru swoich przedstawicieli do nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. Kadencja rady wynosi trzy lata. Delegatami sektora pozarządowego zostali: Hubert Domański, Jędrzej Goliszek, Anna Szymańska, Kamila Salwowska-Duk, Sylwia Skwarek, Artur Kwapiński, Jerzy Stępień. Po dokonanym wyborze starosta Danuta Smaga złożyła członkom elektom gratulacje, podziękowała obecnym organizacjom za aktywność oraz wyraziła nadzieję na owocną współpracę.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ o charakterze opiniodawczo-doradczym. Praca w radzie jest społeczna. Cała rada liczy jedenastu członków, w tym siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych (wyżej wymienionych), dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Puławskiego wskazanych przez przewodniczącego rady (radni Renata Szczypa i Marek Woch) oraz dwóch zarządu powiatu (członkowie zarządu Ireneusz Rzepkowski i Jan Ziomka). 

Pierwsze posiedzenie rady odbędzie się 16 marca  br. o godz. 15.00 w Sali nr 140 Starostwa Powiatowego w Puławach.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencja 2020-2023

Powrót
`