Organizacje Pozarządowe Drukuj

Kamila Salwowska-Duk przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kad. 2020-2023

I posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach - głosowanie
Data publikacji: 24 czerwca 2020
23 czerwca 2020 r. na pierwszym Zebraniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencji 2020-2023 wybrano przewodniczącą, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącą rady została Kamila Salwowska-Duk - sekretarz w zarządzie Towarzystwa Inicjatyw Własnych "Inspiracje", wiceprzewodnicząca w Puławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji, pracownik Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika".

Funkcję wiceprzewodniczącego rady powierzono Hubertowi Domańskiemu - działaczowi stowarzyszeń "Tym Sposobem", "Inspiracje" i "Chorea" oraz wieloletniemu pracownikowi Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach. Sekretarzem rady wybrano Renatę Szczypę - wiceprezesa Stowarzyszenia "Rodzina", radną Rady Powiatu Puławskiego i pracownika Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom chemika".

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem opiniodawczo-doradczym, powołanym przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 349/2020  na podstawie przepisów ustawy o wolontariacie oraz Uchwały NR XV/107/2016  Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. Członkowie Rady wykonują sprawują swoje funkcje społecznie.

W składzie rady oprócz wyżej wymienionych osób znaleźli się: Jan Ziomka, Ireneusz Rzepkowski, Marek Woch, Artur Kwapiński, Sylwia Skwarek, Jędrzej Goliszek, Anna Szymańska i Jerzy Stępień. 

Starosta Puławski Danuta Smaga otwierając pierwsze posiedzenie rady wyraziła nadzieję na owocną i konstruktywną współpracę samorządu i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu puławskiego.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranej Przewodniczącej, jej Zastępcy i Sekretarzowi.

Kamila Salwowska-Duk - przewodnicząca PRDPP w Puławach kad. 2020-23Starosta Danuta Smaga otwiera posiedzenie PRDPP w PuławachPosiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w PuławachPosiedzenie PRDPP w Puławach

Powrót
`