Tutaj jesteś Gospodarka Projekty SWISS CONTRIBUTION

SWISS CONTRIBUTION

Informujemy, że z dniem 31 marca 2016 r. zakończyliśmy realizację rzeczową projektu "EUROszansa dla Lubelszczyzny"

Kontakt:

 

Kierownik projektu "EUROszansa dla Lubelszczyzny"
Małgorzata Lachtara
tel: 81 886 11 35
pok. 238

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana dalej „SWZ” na:
  1. opracowanie kompleksowego dokumentu określającego zasady tworzenia i zarządzania grantami (w tym uwzględniającego aktualne przepisy dotyczące zasad zachowania konkurencji, pomocy publicznej itp.) na potrzeby realizacji Działania 1 – Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe
  2. opracowanie wieloletniej (długoterminowej) strategii rozwoju partnerstwa 10 gmin w powiecie puławskim i 1 gminy w powiecie lubelskim na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

W zakresie realizacji Umowy nr UPP/SPPW/L/1.1/08/17 w sprawie przygotowania Projektu zawartej w dniu 25 lutego 2010r. przy współfinansowaniu Funduszu na Przygotowanie Projektów dla Projektów Rezerwowych w ramach obszaru tematycznego nr 1 „Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych” w związku ze złożonym przez Powiat Puławski Zarysem Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, zarejestrowanego pod nr SPPW/L/1.1/08/17
 
Zamówienie publiczne o wartości niższej niż 14 000 EURO.
 

 

SWISS CONTRIBUTION

‹ Poprzednia strona 1 2 3 4 ... 6 Następna strona ›