Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji I sesja Rady Powiatu Puławskiego wybranej w głosowaniu 21 października 2018 roku

Informacje o Sesjach

I sesja Rady Powiatu Puławskiego wybranej w głosowaniu 21 października 2018 roku

15-11-2018
 I sesja Rady Powiatu Puławskiego wybranej w głosowaniu 21 października 2018 roku

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Puławskiego wybranej w głosowaniu 21 października 2018 roku zawiadamiam, że I sesja Rady Powiatu Puławskiego odbędzie się 22 listopada 2018 roku o godz. 12.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19 - Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Przyjęcie dalszego porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Puławskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Puławskiego.
 11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Starosta Puławski

Witold Popiołek

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy