Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

21-08-2015

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych:

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [52.50 KB]


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń do pobrania:

, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [20.33 KB]

 

Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego pobrania:

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

 

Informacja dotycząca przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej:

, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [17.95 KB]

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Klauzula, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [122.03 KB]Powrót