Tutaj jesteś Aktualności Ankieta dot. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku

Aktualności

Ankieta dot. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku

18-08-2015
Ankieta dot. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku

Powiat Puławski przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku”, która wyznaczy kierunki rozwoju Powiatu na najbliższe lata oraz określi priorytetowe działania w tym okresie. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Informacje, jakie przekażecie Państwo będą stanowić odzwierciedlenie Państwa faktycznych oczekiwań jako mieszkańców powiatu puławskiego. Poświęcony przez Państwa czas na odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania pozwoli na określenie rzeczywistych potrzeb i problemów społeczno-gospodarczych Powiatu oraz sformułowanie jego wizji rozwoju, celów oraz zadań strategicznych.Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną zaprezentowane jedynie w formie zbiorczej. Ankieta składa się z 25 pytań podzielonych na sześć grup. 

 

Ankieta dostępna jest tutaj (kliknij w link).

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji Wydz. Rozwoju i Inwestycji

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna