Tutaj jesteś Aktualności VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Aktualności

VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

20-04-2015
VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25.03.2015 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas V sesji Rady Powiatu w dniu 25.02.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 18.02.2015 r. do 13.03.2015 r.
 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Puławskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/286/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna