Tutaj jesteś Aktualności XIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Aktualności

XIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

16-12-2015

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.12.2015 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XII sesji Rady Powiatu w dniu 25.11.2015 r. i XIII sesji Rady Powiatu w dniu 02.12.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 16.11.2015 r. do 11.12.2015 r. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2015 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/2008 Rady Powiatu
  w Puławach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008 – 2015.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna