Tutaj jesteś Aktualności XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Aktualności

XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

21-01-2016
Zdjęcie Artykułu

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 27.01.2016 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIV sesji w dniu 28.12.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 14.12.2015 r. do 15.01.2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
  i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej
  w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej
  w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4
  w Zespole Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej –Curie w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1
  w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
  dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2
  w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3
  w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2016.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna