Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiące własność Powiatu Puławskiego

Aktualności

Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiące własność Powiatu Puławskiego

29-02-2016
Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiące własność Powiatu Puławskiego

Starosta Puławski przypomina, że w dniu 31 marca 2016 r. upływa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (nr konta: 80 1020 3219 0000 9002 0012 1020, Bank PKO BP S.A. o/Puławy) oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego (nr konta: 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196, Bank PKO BP S.A. o/Puławy), ustalonej na 2016 rok.

Jednocześnie Starosta Puławski informuje, że użytkownikom wieczystym nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, którzy złożą wniosek oraz spełniają kryterium dochodowe (miesięczny dochód brutto na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona), przysługuje 50 % bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku wynosiło 1949,89 zł brutto.

Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty dostępny jest w pok. 104 Starostwa Powiatowego                            w Puławach, szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 886 – 11 – 52 .

Podstawa prawna: art. 71 i 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna