Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla użytkowników...

Aktualności

Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiące własność Powiatu Puławskiego

29-02-2016
Zdjęcie Artykułu

Starosta Puławski przypomina, że w dniu 31 marca 2016 r. upływa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (nr konta: 80 1020 3219 0000 9002 0012 1020, Bank PKO BP S.A. o/Puławy) oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego (nr konta: 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196, Bank PKO BP S.A. o/Puławy), ustalonej na 2016 rok.

Jednocześnie Starosta Puławski informuje, że użytkownikom wieczystym nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, którzy złożą wniosek oraz spełniają kryterium dochodowe (miesięczny dochód brutto na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona), przysługuje 50 % bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku wynosiło 1949,89 zł brutto.

Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty dostępny jest w pok. 104 Starostwa Powiatowego                            w Puławach, szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 886 – 11 – 52 .

Podstawa prawna: art. 71 i 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna