Tutaj jesteś Aktualności Trwa kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801

Aktualności

Trwa kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801

17-09-2020
Zdjęcie Artykułu

Trwająca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801, to jeden z wielu efektów dobrej współpracy pomiędzy samorządami powiatu puławskiego i województwa lubelskiego.

Jesienią 2019 r. wykonany został pierwszy, liczący 1,6 km odcinek od Wólki Gołębskiej w kierunku Gołębia. Zapowiadane przed rokiem przez starostę Danutę Smagę działania i rozmowy z władzami regionu i Zarządem Dróg Wojewódzkich zostały zwieńczone sukcesem – obecnie realizowany jest kolejny etap remontu drogi na długości ok. 3 km w kierunku Dęblina. Liczymy, że w kolejnych latach uda się kontynuować wspólne działania a remont DW801 będzie sukcesywnie kontynuowany aż do granicy województwa

Przed nami jeszcze sporo pracy, związanej z poprawą stanu dróg wojewódzkich, przebiegających przez teren powiatu puławskiego. Podczas ostatniego spotkania z udziałem posła Krzysztofa Szulowskiego, starosty Danuty Smagi i dyrektora ZDW w Lublinie Pawła Szumery omawiano potrzeby i perspektywy w tym zakresie, w tym m.in. możliwą poprawę stanu drogi wojewódzkiej nr 845 w Gołębiu. Dobre relacje z samorządem województwa pozwalają liczyć na przychylność także i w tej sprawie.

Trwa kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna