Tutaj jesteś Aktualności Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”

Aktualności

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”

27-10-2016
Zdjęcie Artykułu

W dniu 17 października 2016 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się powiatowa konferencja szkoleniowa pn. „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”. Konferencja jest częścią Projektu „Zatrzymać przemoc”, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2016 r.” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt objął Honorowym Patronatem Starosta Puławski Witold Popiołek.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób - przedstawicieli Sądu, Prokuratury, Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu puławskiego, pracowników jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu.  Przybyłych gości powitał i wprowadził w tematykę konferencji Starosta Puławski - Witold Popiołek. Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach - Małgorzata Suszek-Zawadzka przedstawiła dane dotyczące przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim.

Podczas konferencji poruszane były następujące zagadnienia:

- „Pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie” – wykład prowadzony przez Mariusza Moderskiego – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współzałożyciela i członka Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- „Specyfika pracy z osobami stosującymi przemoc – programy korekcyjno - edukacyjne” – wykład prowadzony przez por. Tomasza Korczyńskiego oraz por. Agnieszkę Garbacz z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Następnym punktem konferencji był panel dyskusyjny – „Pomagać czy karać? – dylematy w pracy z osobami stosującymi przemoc”.  W panelu wzięli udział: Joanna Chimosz - Prezes Sądu Rejonowego w Puławach, podinsp. Mariusz Fedus – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach, Anna Górzyńska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach, Anna Gregier – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Puławach, Marzanna Pakuła – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Janowcu, Dorota Reczek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach.

Uczestnicy konferencji mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o specyfice pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

 

 

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą cał

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna