Tutaj jesteś Aktualności Program „Aktywna tablica” w szkołach prowadzonych przez powiat puławski

Aktualności

Program „Aktywna tablica” w szkołach prowadzonych przez powiat puławski

09-02-2021
Grafika na której widnieje napis "Rządowy program Aktywna Tablica na lata 2020-2024". Tło abstrakcyjne, geometryczne.

W listopadzie ubiegłego roku powiat puławski podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otrzymane środki finansowe w wysokości 140 000,00 zł oraz wkład własny samorządu w wysokości 35 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla 10 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat puławski.

W ramach programu, powiat dokonał zakupu 48 laptopów, 3 projektorów oraz 6 monitorów interaktywnych dotykowych. Wyposażonych zostało 40 sal dydaktycznych w szkołach.

Dzięki zakupionym pomocom znacznie podniesie się jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach oraz komfort pracy. Zakupione pomoce rozwiną szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W poprzednich latach z programu skorzystały 3 szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat. Zakupione wówczas pomoce dydaktyczne służą do nauki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna