Tutaj jesteś Aktualności Umowa wstępna na Mega Projekt podpisana

Aktualności

Umowa wstępna na Mega Projekt podpisana

11-08-2017
Umowa wstępna na Mega Projekt podpisana

10 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego podpisali z Zarządem Powiatu Lubelskiego umowę wstępna dotyczącą przygotowania projektu pn. ,,Wygodniej, szybciej, bezpieczniej’’ poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.

Projekt obejmuje realizację 25 zadań inwestycyjnych na terenie 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie ponad 220 km dróg powiatowych. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpocznie się już w roku 2017, a zakończy z końcem 2019 roku. Całkowity koszt projektu to 200 mln złotych z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego to kwota 120 mln złotych. Powiat Puławski będzie realizował zadanie "Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1516 L na odcinku od Drogi Krajowej nr 17 [rondo w Żyrzynie] do Drogi Gminnej nr 107412 L [Wola-Czołnowska]. Długość tego odcinka to około 11 km.


Łączny limit wydatków wynikający z kosztorysu inwestorskiego to kwota około 6 345 000 zł z czego dofinansowanie ze środków UE 4 430 000zł a wkład własny Powiatu Puławskiego to kwota około 1 915 000 złotych.


Jan Ziomka - Członek Zarządu Powiatu Puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna