Tutaj jesteś Aktualności Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

Aktualności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

14-12-2017
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 r. i Porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Puławskim został wyznaczony do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Powiecie Puławskim.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.                                                                  

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Puławach

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna