Tutaj jesteś Aktualności II Konferencja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” Kębło 2018

Aktualności

II Konferencja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” Kębło 2018

10-05-2018
II Konferencja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” Kębło 2018

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble oraz Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „SZANSA” przy SOSW w Kęble 25 kwietnia 2018 r. zorganizowali II Konferencję z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk oraz Starosty Puławskiego Witolda Popiołka.

Omówiono zaburzenia rozwojowe - Autyzm, Zespół Dawna, problemy z jakim spotykają się na co dzień osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Przedstawiono sposoby oddziaływań, form pomocy mające na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w dążeniu do godnego życia.

 

II Konferencji z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” Kębło 20

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna