Tutaj jesteś Aktualności Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Aktualności

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

29-06-2018
Zdjęcie Artykułu

Powiat Puławski w roku 2018 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Puławski w roku 2018 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 1. a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 1. b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 1. c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 1. d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 • MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

 

Termin składania wniosków:

- dla modułu I: od 4 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.

- dla modułu II: w trybie ciągłym, nie później jednak niż do 10 października 2018 r. (rok akademicki 2018/2019)

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach
(al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna