Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Państwowego...

Aktualności

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

05-09-2018
Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Adama Droń "AMD" Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń, działającego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanałem technologicznym pod dnem rzeki Kurówki w km 1+510, wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz na lokalizację inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej ul. Mościckiego z ul. Majdan, Komunalna oraz drogi dojazdowej do ul. Długiej w miejscowości Puławy, gmina Miasto Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna