Tutaj jesteś Aktualności Rewitalizacja budynku MDK oraz kompleksu I LO, ZST i CKZ

Aktualności

Rewitalizacja budynku MDK oraz kompleksu I LO, ZST i CKZ

07-02-2019
Zdjęcie Artykułu

1 lutego Powiat Puławski reprezentowany przez starostę Danutę Smagę i członka zarządu Ireneusza Rzepkowskiego podpisał umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu "Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego". Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja placówek publicznych powiatu puławskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu nadania im nowych funkcji edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Inwestycja obejmuje budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach oraz kompleks I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego, Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Przewiduje się realizację następujących zadań:

  • Młodzieżowy Dom Kultury: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku, remont schodów i tarasów, odnowienie elewacji budynku i schodów zewnętrznych, utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie otaczającym budynek oraz zakup wyposażenia;
  • kompleks I Liceum Ogólnokształcącego , Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego: odnowienie elewacji, schodów głównych i bocznych ewakuacyjnych w budynku I LO, czyszczenie i odświeżenie elewacji budynku szkoły, remont elewacji budynku portierni ("Prokopówka") oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem zewnętrznym, zagospodarowanie terenu poprzez remont boiska przy I LO, wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i boiska do piłki plażowej oraz odnowienie ścieżek komunikacyjnych i wymianę ogrodzenia, modernizację oświetlenia na terenie kompleksu wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych na budynkach ZST i CKZ. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego miasta.

Kluczowym rezultatem będzie podniesienie dostępności do usług społecznych, kulturalnych oraz warunków do podejmowania aktywności fizycznej dla osób, które będą korzystać z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców obszaru rewitalizacji, uczniów I LO, ZST i CKZ oraz uczestników zajęć w MDK, którzy regularnie korzystają lub będą korzystać z infrastruktury objętej inwestycją.

Dzięki otwarciu terenów sportowych przy I LO oraz wydarzeniom kulturalnym w MDK, z rezultatów projektu korzystać będą jednak również inne osoby, w szczególności mieszkańcy miasta Puławy i powiatu puławskiego.

Zakres realizacji projektu obejmuje część zadań wykonanych w w ubiegłych latach.

Wartość projektu ogółem:  2 247 600,38 zł

Dofinansowanie ogółem (Unia Europejska + budżet państwa): 687 623,70 zł

Wkład własny: 1 559 976,68 zł

BudynekplanPlan

loga UE

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna