Tutaj jesteś Aktualności Powiat puławski w partnerstwie na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Aktualności

Powiat puławski w partnerstwie na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

29-01-2020
Zdjęcie Artykułu

Powiat puławski znalazł się w gronie 21 gmin i powiatów, które przystąpiły do współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i w nadchodzącej perspektywie finansowej UE będą realizowały projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

We wtorek, 28 stycznia br. podczas konferencji zorganizowanej w lubelskim ratuszu, wraz z przedstawicielami samorządów partnerskich, starosta Danuta Smaga sygnowała list intencyjny. Był to pierwszy krok, otwierający etap przygotowań do nowego okresu programowania UE na lata 2021-2027 i opracowania kierunków wspólnych działań dla całego obszaru.

Wstępne założenia w ramach nowej perspektywy finansowej zakładają kontynuację działań realizowanych w ramach obecnego ZIT-u, a dotyczą one m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w LOF, w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego.

Powiat puławski w partnerstwie na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna