Tutaj jesteś Aktualności Powiat puławski w partnerstwie na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Aktualności

Powiat puławski w partnerstwie na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

29-01-2020
Uczestnicy konferencji w sprawie porozumienia na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Powiat puławski znalazł się w gronie 21 gmin i powiatów, które przystąpiły do współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i w nadchodzącej perspektywie finansowej UE będą realizowały projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

We wtorek, 28 stycznia br. podczas konferencji zorganizowanej w lubelskim ratuszu, wraz z przedstawicielami samorządów partnerskich, starosta Danuta Smaga sygnowała list intencyjny. Był to pierwszy krok, otwierający etap przygotowań do nowego okresu programowania UE na lata 2021-2027 i opracowania kierunków wspólnych działań dla całego obszaru.

Wstępne założenia w ramach nowej perspektywy finansowej zakładają kontynuację działań realizowanych w ramach obecnego ZIT-u, a dotyczą one m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w LOF, w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego.

Powiat puławski w partnerstwie na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna