Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna Bezpłatna mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna

Bezpłatna mediacja

30-05-2020

BEZPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE PUŁAWSKIM
 
Od stycznia 2020 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za darmo można skorzystać z pomocy mediatora.
Co to jest mediacja?
 
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediator to osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Pomaga skonfliktowanym stronom w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
 
Mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z mediacji bezpłatnie. To nowa forma wsparcia, która realizowana jest przez Powiat Puławski.
 
Kiedy do mediatora?
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 
Usługa może obejmować również:
 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediacje wystosuje do drugiej strony.
 
Dla kogo darmowe wsparcie?
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 
 
Gdzie na mediację?
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punktach. Zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji są realizowane w zależności od zapotrzebowania, we wszystkich punktach na terenie powiatu puławskiego, tj. w poniedziałek w Baranowie, we wtorek i czwartek w Puławach, w Nałęczowie w poniedziałek, we wtorek i czwartek.
 
Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.
 

 
Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
 
 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego płynących;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  1. sąd lub inny organ wydały postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
 
Powrót