Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna Praca zdalna - porady telefoniczne

Nieodpłatna pomoc prawna

Praca zdalna - porady telefoniczne

27-05-2020

Komunikaty:


 

 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości w zakresie organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło wytyczne w zakresie organizacji porad na odległość.

Porady w Powiecie Puławskim będą organizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po złożeniu przez osobę potrzebującą pomocy stosownego wniosku (w załączeniu wzór wniosku) o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek na załączonym druku lub sporządzony własnoręcznie według wzoru należy przesłać za pośrednictwem e-mail: jsmich@pulawy.powiat.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Puławach ustalą możliwy termin i dogodną formę porady prawnej.

Ponadto przy organizacji porad Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza następujące sytuacje:

  • wykonawca może udzielać pomocy z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego- praca zdalna za pomocą telefonu lub sieci teleinformatycznej;
  • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon (na potrzeby notatki służbowej osoba zainteresowana zobowiązana jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL).

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod nr telefonu 609 009 469.

 
Powrót