Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna Praca zdalna - porady telefoniczne

Nieodpłatna pomoc prawna

Praca zdalna - porady telefoniczne

27-05-2020

Komunikaty:


 

 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości w zakresie organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło wytyczne w zakresie organizacji porad na odległość.

Porady w Powiecie Puławskim będą organizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po złożeniu przez osobę potrzebującą pomocy stosownego wniosku (w załączeniu wzór wniosku) o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek na załączonym druku lub sporządzony własnoręcznie według wzoru należy przesłać za pośrednictwem e-mail: jsmich@pulawy.powiat.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Puławach ustalą możliwy termin i dogodną formę porady prawnej.

Ponadto przy organizacji porad Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza następujące sytuacje:

  • wykonawca może udzielać pomocy z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego- praca zdalna za pomocą telefonu lub sieci teleinformatycznej;
  • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon (na potrzeby notatki służbowej osoba zainteresowana zobowiązana jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL).

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod nr telefonu 609 009 469.

 
Powrót
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług