Tutaj jesteś Aktualności Pomoc prawna

ZMIANY W NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Już czwarty rok na terenie Powiatu Puławskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w ramach której profesjonaliści, tj. adwokaci i radcowie prawni, świadczą nieodpłatną pomoc prawną. Główną zmianą, która zaczęła obowiązywać od 01.01.2019r. jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Puławskim w 2020 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [47.01 KB]

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

Od stycznia świadczone jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim w 2020 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [53.18 KB]


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

Informacja o możliwości wsparcia usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.26 KB]

Karta informacyjna pomoc prawna p-1, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [182.00 KB]

Karta informacyjna poradnictwo obywatelskie p-1, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [177.50 KB]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [139.37 KB]

 

Grafiki pochodzą ze strony internetowej http://www.prezydent.pl/.

Fot. https://pixabay.com/pl/klauzula-ust-prawo-s%C4%85d-regu%C5%82a-684509/

 
E-poradnik prawny
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią e-poradnika prawnego, który powstał w ramach umowy dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zawartej pomiędzy Powiatem Puławskim a Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.
 

E-PORADNIK POWIATU PUŁAWSKIEGO WYDANIE I, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.42 MB]

E-poradnik prawny

 

POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług