Tutaj jesteś Aktualności Pomoc prawna

ZMIANY W NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Puławskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w ramach której profesjonaliści, tj. adwokaci i radcowie prawni, świadczą nieodpłatną pomoc prawną.
 
Główną zmianą, która zaczęła obowiązywać od 01.01.2019 r. jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.
 
Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ikona docHarmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Puławskim w 2020 r., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [42.62 KB]Ikona docKarta informacyjna pomoc prawna p-1, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [182.00 KB]

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

We wszystkich punktach na terenie Powiatu Puławskiego porad prawnych i obywatelskich udzielają adwokaci i radcowie prawni.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
 
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

We wszystkich punktach na terenie Powiatu Puławskiego porad prawnych i obywatelskich udzielają adwokaci i radcowie prawni.

Ikona docHarmonogram świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim w 2020 r., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [42.62 KB]
Ikona docKarta informacyjna poradnictwo obywatelskie p-1, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [177.50 KB]

 

BEZPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE PUŁAWSKIM
 
Od stycznia 2020 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za darmo można skorzystać z pomocy mediatora.
 
Co to jest mediacja?
 
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediator to osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Pomaga skonfliktowanym stronom w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
 
Mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z mediacji bezpłatnie. To nowa forma wsparcia, która realizowana jest przez Powiat Puławski.
 
Kiedy do mediatora?
 
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 
Usługa może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediacje wystosuje do drugiej strony.
Dla kogo darmowe wsparcie?
 
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
 
Gdzie na mediację?
 
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punktach. Zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji są realizowane w zależności od zapotrzebowania, we wszystkich punktach na terenie powiatu puławskiego, tj. w poniedziałek w Baranowie, we wtorek i czwartek w Puławach, w Nałęczowie w poniedziałek, we wtorek i czwartek.
 
Forma zapisu:
 
 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.
 

Ikona docInformacja o możliwości wsparcia usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.26 KB]

 

Praca zdalna/Porady telefoniczne

Zawieszenie porad osobistych: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,147338,w-czasie-epidemii-z-niedoplatnej-pomocy-prawnej-skorzystamy-tylko-zdalnie.html

Przypomnienie o poradach zdalnych: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,147338,w-czasie-epidemii-z-niedoplatnej-pomocy-prawnej-skorzystamy-tylko-zdalnie.html

Ikona docWytyczne Ministra Sprawiedliwości, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [5.49 KB]

 

Grafiki pochodzą ze strony internetowej http://www.prezydent.pl/.

Fot. https://pixabay.com/pl/klauzula-ust-prawo-s%C4%85d-regu%C5%82a-684509/

 
E-poradnik prawny
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią e-poradnika prawnego, który powstał w ramach umowy dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zawartej pomiędzy Powiatem Puławskim a Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.
 

Ikona pdfE-PORADNIK POWIATU PUŁAWSKIEGO WYDANIE I, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.42 MB]

E-poradnik prawny

 

POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług