Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Aktywni zawodowo i społecznie” na 2021-2022 rok

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Aktywni zawodowo i społecznie” na 2021-2022 rok

14-01-2021
PCPR Puławy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” na 2021-2022 rok. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, kobiety doświadczające przemocy domowej lub będące jej świadkami, z terenu powiatu puławskiego, w wieku od 18 do 65 lat, w tym osoby bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3.
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w:
  • 81 886 74 22 – koordynator projektu,
  • 81 888 04 92 w. 15 – kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • 81 888 53 06 – kierownik Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  • na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej https://sppulawy.bip.lubelskie.pl.
Rekrutacja trwa do 26 lutego 2021 roku.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!
 
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie
Loga Unii Europejskiej, Funduszy, Lubelskie
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna