Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Ogłoszenie

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Ogłoszenie

23-07-2021
Tablica czerwone tło - napis białymi literami

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, gm. Kazimierz Dolny Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w obliczu panującej sytuacji epidemicznej na terenie Polski, Starosta Puławski umożliwia zapoznanie się z treścią projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Kazimierz Dolny, w wersji online.

 Celem weryfikacji danych ewidencyjnych, będących treścią ww. operatu należy skorzystać z portalu https://pulawy.geoportal2.pl/, następnie kliknąć kafel GEOPORTAL-tryb publiczny. Po lewej stronie okna przedstawione są warstwy, udostępnione przez stronę. Celem wizualizacji danych należy wyświetlić warstwę Wyłożenie-gmina Kazimierz Dolny-obszar wiejski a następnie używając scroll’a myszy przybliżyć  widok w zakresie Gminy Kazimierz Dolny-obszar wiejski na przedstawionej mapie powiatu. W przypadku chęci wyszukania konkretnej nieruchomości należy użyć listwy Szukaj, zlokalizowanej z prawej strony okna portalu. Ponadto po wyszukaniu nieruchomości istnieje możliwość zapoznania się z częścią opisową danych ewidencyjnych, dostępną po kliknięciu kafelka i a następnie wskazaniu interesującego obiektu, np. działki, budynku. Celem porównania treści danych ewidencyjnych, zarówno w części graficznej jak i opisowej, wprowadzanych przez proces modernizacji z danymi dotychczasowymi należy wyświetlić jednocześnie warstwy Działki, Budynki oraz Wyłożenie-Kazimierz Dolny-obszar wiejski.

Zgodnie z art.24a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052)  każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, tj. od dnia 09.08.2021 r.-27.08.2021 r. zgłaszać uwagi do tych danych. Uwagi mogą być składane
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach al. Królewska 19 w pok. 102, w Kancelarii Ogólnej pok. 100) lub w formie elektronicznej poprzez platformę e-puap oraz listownie.

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna