Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

07-06-2022
Zarząd Powiatu Puławskiego

Zarząd Powiatu Puławskiego, uznając celowość projektu, informuje o złożeniu w dniu 7 czerwca 2022 r. oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury pt. "Festyn rodzinny, przywitanie lata, pokaz rękodzieła i talentów muzycznych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) przez Koło Gospodyń Wiejskich "Wolawianki".

Powrót